Напрямки роботи конференції

Тематичні напрямки конференції:

  • Маркетинг

(управління вимогами до виробу).

  • Менеджмент

(управління проектами; управління ресурсами; управління якістю; інтегрована логістична підтримка; організаційно-економічна підготовка виробництва).

  • Мехатроніка

(прикладна механіка; електроніка та інформаційні технології).

  • Технології

(інноваційні та технологічні проблеми нанофізики; технології отримання, з’єднання та оброблення конструкційних, функціональних і композиційних матеріалів; складання виробів; відновлення працездатного стану та підвищення ресурсу (інженерія поверхні); переробка й утилізація; виробництво матеріалів із вторинної сировини).

  • Матеріали

(нові конструкційні, функціональні й композиційні матеріали; фізика нанорозмірних об’єктів; фізичні властивості матеріалів і покриттів; цільові дослідження щодо отримання нових матеріалів; фізико-хімічна механіка матеріалів).

  • Прикладне програмне забезпечення

(електронний документообіг; формування структури та складу виробу; управління конфігурацією; проектування виробів; інженерні розрахунки; технологічна підготовка виробництва; розробка керуючих програм для верстатів; моделювання та аналіз виробництва виробів; математичні методи опису процесів та матеріалів).

  • Нормативно-методичне забезпечення
    (стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення; інтелектуальна власність).