Архів 2017

Обкладинка_матеріали конференції_2016
Матеріали конференції – 2017 (завантажити)
Програма конференції – 2017 (завантажити)
Відеозаписи конференції
1. Відкриття конференції.
Дядюра Костянтин Олександрович – д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри ПМ та ТКМ, СумДУ.
Тема доповіді – «Наукові основи ефективного використання техніко-економічної інформації в системах розробки та постановки продукції на виробництво» (переглянути)
2. Юрчак Олександр Володимирович – директор Асоціації Підприємств Промислової Автоматизації України.
Тема доповіді – «Hannover Messe-2017. Значення для України» (переглянути)
3. Доповідь.
Тема доповіді – «Сучасні напрями автоматизації виробництва» (переглянути)
4. Теліженко Олександр Михайлович – д-р екон. наук, професор, СумДУ, м. Суми, Україна та Байстрюченко Наталія Олегівна – канд. екон. наук, доцент.
Тема доповіді – «Оптимізація структури витрат на розробку та виробництво продукції» (переглянути)
5. Ільяшенко Сергій Миколайович – д-р екон. наук, професор, СумДУ, м. Суми, Україна.
Тема доповіді – «Методологічні засади управління знаннями організації».
(переглянути)
6. Доповідь.
(переглянути)
7. Опанасюк Анатолій Сергійович – д-р фіз-мат. наук, професор, завідувач кафедри електроніки і комп’ютерної техніки, СумДУ, м. Суми, Україна. Доповідь.
(переглянути)