Подати тези доповідей

ФОРМИ УЧАСТІ

  • доповідь на пленарному засіданні;
  • доповідь на секціях;
  • стендова доповідь (з можливістю використання виставкових експонатів);
  • заочна участь (тільки публікація);
  • в режимі онлайн трансляції.

Запрошуємо підприємства та організації провести презентацію своєї продукції (виробів та послуг) або розмістити рекламні матеріали.

Для участі у конференції необхідно заповнити анкету учасника на сайті: http://srpv.sumdu.edu.ua.

У разі дистанційної участі збірник тез буде надісланий після проведення конференції на зазначену в заявці поштову адресу.

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ

Для компенсації витрат, пов’язаних з підготовкою, виданням збірника тез доповідей та його розсилкою, необхідно перерахувати за кожну публікацію 300 грн на рахунок: СумДУ, р/р 31258290105677, МФО 820172, КОД 05408289 ДКСУ в м. Київ (з поміткою про призначення платежу: * ; 25010100 ; за конференцію «СРПВ» (П.І.Б. учасника)).

Матеріали конференції

Для участі у роботі конференції необхідно до
15 квітня 2016 року на адресу оргкомітету надіслати заявку, тези доповідей, копію квитанції про сплату органі­заційного внеску. Електронну версію заявки, тези доповіді та копію квитанції надіслати на адресу: info@pmtkm.sumdu.edu.ua або користуючись посиланнями на сайті: http://srpv.sumdu.edu.ua. Тези доповідей будуть опубліковані до початку роботи конференції.

Детальна інформація про конференцію на сайті: http://srpv.sumdu.edu.ua.

Повний текст доповіді у вигляді наукової статті можна подати для опублікування у фахових виданнях:

«Журнал інженерних наук»

(сайт: http://jes.sumdu.edu.ua).

Журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій»
(сайт: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua).

Журнал «Вісник Сумського державного
університету. Серія Економіка
»

(сайт: http://visnyk.fem.sumdu.edu.ua).

Журнал нано- та електронної фізики (Scopus)

(сайт: http://jnep.sumdu.edu.ua).

Подати тези доповідей

 

 

П.І.Б.

Організація:

Посада:

Науковий ступінь, вчене звання:

Адреса:

Телефони (факс):

Email:

Сайт:

Назва доповіді:

Тематичний напрямок:

Резюме доповіді:

Тип доповіді:

 пленарна секційна онлайн участь тільки публікація презентація рекламних матеріалів

Необхідність бронювання готелю
 Так Ні

Файл тез: