Вимоги до оформлення тез

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 

НАЗВА ТЕЗ

(по центру, прописними літерами)

 

Прізвище та ініціали авторів

(через інтервал після назви тез курсивом по центру,
додатково через кому – науковий ступінь та скорочену назву організації, місто)

Текст тез не більше однієї чи двох повних сторінок
(через інтервал після прізвища автора(ів), з абзацу).

Посилання на джерела: [1, 2, 3].

Таблиця 1 – Назва таблиці

Рисунок 1 – Назва рисунка

(по центру, під рисунком)

Список літератури

(з абзацу через інтервал після тексту тез)

  1. Вайсман В.О. Моделі, методи та механізми створення і функціонування проектно-керованої організації: монографія / В.О. Вайсман – К.: Наук. світ, 2009. – 146 с.

Назви джерел друкуються у вигляді нумерованого списку.

 

Текст тез друкується з використанням текстового редактора Microsoft Word на аркушах паперу формату А5 з полями 15 мм з усіх боків, шрифт – Times New Roman, кегль – 10 пт, інтервал – одинарний, абзаци – 10 мм. Усі нетекстові об’єкти створюються вбудованими засобами Word. Формули – за допомогою редактора Microsoft Еquatіоn 3.0.

 

Рукопис повинен бути оформлений із дотриманням вищезазначених вимог.