Strona główna

головна - pl

Szanowni koledzy!

Zapraszamy Was i Waszych partnerów do wzięcia udziału w

Z wyrazami szacunku Diadiura Konstantyn s. Ołeksandra !

 

Cel konferencji : zjednoczyć teoretyczne i praktyczne wyniki naukowo-badawczych, badawczo-projektowych i technologicznych prac dla formowania Emergencyjnych właściwości wyrobów (różnych branż przemysłu) na stadiumach ich życiowego cyklu z uwzględnieniem współdziałania procesów podczas projektowania, wyrobie i eksploatacji jak otwartego systemu, samoorganizacja którego wpływa na dosięgnięte wyniki.

Języki konferencji: ukraiński, rosyjski, angielski.

List informacyjny